Zmiana warty

Autorzy: Krystyna Szafraniec, Jarosław Domalewski, Krzysztof Wasielewski, Paweł Szymborski, Marcin Wernerowicz

Post-komunistyczne kraje, przechodząc transformację ustrojową, otwierają się na globalny świat i jego wpływy. Staje się to źródłem nowych możliwości i nowych problemów, komplikuje kontekst, w którym dokonuje się socjalizacja młodzieży i społeczna zmiana. W książce stawiamy pytanie o polityczną i historyczną rolę młodego pokolenia, pierwszego, którego dorastanie przypadło wyłącznie na nowy ustrój. Podstawą analiz są źródła zastane (narodowe i międzynarodowe), gromadzone w odniesieniu do dziewięciu post-komunistycznych krajów Europy i Azji. Analizy te, obejmujące różne aspekty społecznego dorastania młodzieży, wchodzenie w dorosłość, obecność w publicznej sferze życia, prowadzą do zaskakującej konkluzji: reprezentanci tego pokolenia z trudem mogą być postrzegani jako „driverzy zmiany” – praktycznie we wszystkich analizowanych krajach.

Więcej: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=7&id_p=2701