Wzrost indeksu cytowań (JCR) czasopisma Eastern European Countryside

29 czerwca 2017

Według raportu opublikowanego przez Clarivate Analytics dotyczącego indeksu cytowań (Journal Citation Reports) za 2016 rok czasopismo Eastern European Countryside odnotowało wysoki wzrost wskaźnika Impact Factor z 0,278 do 0,722.

Gratulujemy.