Warsztaty i gry symulacyjne

W zainteresowanych szkołach zespół Instytutu Socjologii prowadzi:

  • gry symulacyjne (np. FishBanks Ltd., Chłopska Szkoła Biznesu), które stanowią stosunkowo prosty symulator interakcji, różnorodnych strategii działania (rywalizacja vs kooperacja), technik negocjacyjnych, służą do omawiania  znaczenia zaufania i konwencji w życiu społecznym oraz szeregu procesów mikro-grupowych;
  • warsztaty kształtujące wybrane kompetencje społeczne, np. rozwijają umiejętność współpracy w zespole, umiejętność wypowiedzi i formułowania wniosków, umiejętność analizy przekazów medialnych (np. Na tropie manipulacji. Krytyczna analiza przekazów medialnych);
  • eksperymenty socjologiczne z udziałem uczniów, których celem może być zademonstrowanie mechanizmów działania stereotypów, wpływu grupy na jednostkę, przywództwa, autorytetu (dobierane indywidualnie z nauczycielem).