Warsztaty badawcze

Zajęcia warsztatowe dla uczniów LO w zakresie realizacji badań ankietowych

Zasadniczym celem planowanych warsztatów jest zapoznanie uczniów toruńskich liceów ogólnokształcących z elementarnymi kwestiami dotyczącymi projektowania i realizacji badań ankietowych. Intencją warsztatów jest przede wszystkim ukazanie złożoności procesu badawczego, konsekwencji podejmowanych na kolejnych jego etapach decyzji, a przede wszystkim możliwości i ograniczeń, jakie zgromadzony i analizowany materiał empiryczny stwarza dla badacza.

Warsztaty odbywają się raz w tygodniu (dwie godziny lekcyjne). Przewidzianych jest 5-6 spotkań z uczniami w IS UMK.

Koordynator: dr Jarosław Domalewski

 

Program warsztatów:

  1. Dyskusja nad celem badań, formułowanie pytań badawczych
  2. Opracowanie ankiety
  3. Realizacja badań terenowych przez uczestników kursu (3-4 tygodnie)
  4. Weryfikacja i kodowanie materiału
  5. Wprowadzanie ankiet do bazy danych w Excel (2 tygodnie)
  6. Wprowadzenie do SPSS, podstawowe rodzaje analiz (spotkanie zorganizowane w pracowni komputerowej w ‘Harmonijce’ – około 4 godziny lekcyjne)
  7. Dyskusja nad wynikami z badań i przygotowanie prezentacji.
  8. Prezentacja wyników badań (propozycja organizacji spotkania w `Harmonijce`, na które zostaną zaproszeni uczniowie z innych toruńskich LO).