Studia podyplomowe

Zarządzanie społecznością lokalną

Zarządzanie społecznością lokalną

Przezwyciężenie wielu problemów nękających mieszkańców wsi, miasteczek, wielkomiejskich dzielnic i innego typu jednostek osadniczych, nazywanych społecznościami lokalnymi, zależy przede wszystkim od mobilizacji sił i zasobów, którymi wspólnie jako ich członkowie dysponują. Na rolę i znaczenie własnej aktywności w procesach poprawy jakości życia w środowiskach zamieszkania kładzie się duży nacisk w założeniach nowej europejskiej polityki rozwoju, której cechą dominującą ma być tzw. innowacyjność społeczna.

Więcej...
Mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne

Studia przygotowują uczestników do pełnienia roli profesjonalnych mediatorów rodzinnych. Słuchacze i słuchaczki zdobywają wiedzę o współczesnej rodzinie, podstawach psychologii i aspektach prawnych mediacji a przede wszystkim umiejętności praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach rodzinnych. Absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę w zawodzie mediatora rodzinnego, jak i wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w aktualnej roli zawodowej, którą wykonują.

Więcej...