Instytut Socjologii UMK zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych problematyką społeczną do współpracy i udziału w przedsięwzięciach o charakterze popularnonaukowym. W naszej ofercie znajdują się wykłady poświęcone najważniejszym i najciekawszym fenomenom współczesnego życia społecznego, warsztaty organizowane w szkołach, gry symulacyjne prowadzone w szkołach i w IS UMK oraz wspólnie realizowane projekty badawcze.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt w sprawie oferty zajęć: anielska@doktorant.umk.pl