3.04.2017 r. zmarła dr hab. Lucyna Stetkiewicz.

Odejście Lucynki – tak Ją nazywaliśmy – to nie tylko strata dla socjologii polskiej, wielka strata dla naszego Instytutu, to także niepowetowany uszczerbek dla naszej codzienności instytutowej, którą rozjaśniała uśmiechem, a bezpretensjonalnym zachowaniem sprzyjała umacnianiu więzi koleżeńskich. Należała do pracowników Instytutu, którzy bezinteresownie brali na swoje barki dodatkowe zadania: tak było chociażby z podjęciem prac w redakcji „Roczników Historii Socjologii” oraz przewodniczeniu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku.

Nie zapomnimy Cię Lucyno!

Prof. W. Wincławski

Uroczystości pogrzebowe dr hab. Lucyny Stetkiewicz zaplanowane zostały na piątek 7.04.2017r.,  godz. 13.00 w kościele parafialnym w Osieku.