Tomasz Szlendak i Krzysztof Pietrowicz w redakcji Studiów Socjologicznych

Powołany został nowy skład redakcji ,,Studiów Socjologicznych”. W latach 2017-2021 członkami redakcji tego ważnego dla środowiska socjologicznego czasopisma będą pracownicy naszego Instytutu: prof. Tomasz Szlendak (ponowny wybór) oraz dr hab. Krzysztof Pietrowicz.