Szkolenie z INDID

Instytut Dyskursu i Dialogu realizuje w skali całego kraju szkolenia mające na celu uwrażliwienie ich uczestników na niepokojące zdarzenia występujące w debacie publicznej.

INDID uruchomił program strażniczy w obrębie mediów (INDID MEDIA WATCH), mający na celu angażowanie wolontariuszy w analizowanie przekazów medialnych i wychwytywanie negatywnych zjawisk występujących w Internecie, telewizji, prasie czy radiu.

Co do samej treści szkolenia, to będzie to opowieść o obecnym stanie debaty publicznej w naszym kraju w kontekście trendów światowych wraz ze wskazaniem możliwych działań zaradczych. Po wstępnej narracji, ukazującej media (szeroko rozumiane) jako podmioty niebędące tylko neutralnymi dostarczycielami informacji o otaczającym nas świecie, omówione zostaną kluczowe niepokojące zjawiska, takie jak:

1. fałszywe wiadomości (fake news)
2. mowa nienawiści
3. ksenofobia
4. tzw. „bańka informacyjna” i wynikająca z niej „plemienność” w debacie publicznej
5. sposoby manipulacji medialnych
6. współczesne formy propagandy

Wraz z omawianiem powyższych zjawisk prezentowane będą wskazówki co do tego jak unikać negatywnych konsekwencji z nich wynikających z perspektywy zwykłego użytkownika mediów (świadoma konsumpcja przekazów medialnych).

W końcowej fazie szkolenia bardziej szczegółowo zaprezentowany zostanie program strażniczy, opracowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID MEDIA WATCH) wraz z zachęcaniem studentów do zaangażowania się w niego w formie wolontariatu. Omówiona zostanie metodologia analizowania przekazów medialnych, nad którą INDID pracował przez ostatni rok.

Więcej szczegółów pod adresem: http://indid.pl/indid-media-watch/

Wydarzenie na FB: https://www.facebook.com/events/2277712292260095/

Zapraszamy we wtorek, 6 listopada 2018 w godz.  15:00 – 16:20, sala IX.