SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES AT TECHNICAL UNIVERSITIES

„Social Sciences and Humanities at Technical Universities” to tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca na Politechnice Gdańskiej na zakończenie realizowanego przez Instytut Socjologii UMK projektu TEACHENER  Poświęcona będzie problemowi obecności nauk społecznych i humanistycznych w kształceniu inżynierów.

Konferencja będzie podzielona na część plenarną oraz warsztatową. Pierwszego dnia przedstawione zostaną rezultaty projektu TEACHENER: Integrating Social Sciences and Humanities into Teaching about Energy, a zaproszeni goście i partnerzy projektu dyskutować będą na temat takie jak:

  • współpraca między uniwersytetami i uczelniami technicznymi,
  • opracowywanie i wdrażanie nowych metod uczenia w kształceniu inżynierów,
  • rozwój kompetencji miękkich u studentów i kadry uczelni technicznych,
  • współpraca międzynarodowa na styku nauk społecznych i humanistycznych oraz nauk technicznych.

Pierwszy dzień zakończy się dyskusją panelową „Do universities of technology need teaching about SSH issues?”  w której wezmą udział przedstawiciele projektów uwzględniających aspekty społeczno-humanistyczne w rozwoju energetyki, a także instytucji finansujących badania naukowe i międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Część warsztatowa odbędzie się drugiego dnia konferencji i będzie skoncentrowana wokół programów zajęć i materiałów dydaktycznych składających się na Edu-Kit: główny produkt projektu TEACHENER. Pracownicy dydaktyczni, studenci i doktoranci uczelni technicznych będą mogli zapoznać się z ośmioma przygotowanymi zestawami do prowadzenia zajęć dotyczących energetyki z perspektywy społeczno-humanistycznej.

Konferencja odbędzie się w języku angielskim, a udział w niej jest bezpłatny. Rejestracja odbywa się poprzez stronę Politechniki Gdańskiej: https://eia.pg.edu.pl/teachener/conference

Honorowy patronat nad konferencją objęli JM Rektor Politechniki Gdańskiej oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kierownikiem projektu TEACHENER i osobą kontaktową ze strony UMK jest dr hab. Piotr Stankiewicz z Instytutu Socjologii UMK (piotrek@umk.pl).