Przyszłość polskiej wsi w zjednoczonej Europie

Dlaczego wieś przestaje być rolnicza? Czy wiejska bieda faktycznie się kurczy? Dlaczego wybory parlamentarne wygrywa się dziś glosami wsi? Czy po akcesji do Unii Europejskiej rolnikom żyje się lepiej? Czy rozwój wsi jest faktycznie zrównoważony? Na te i inne ważne pytania próbowali odpowiedzieć paneliści na zorganizowanej 19 czerwca w Warszawie, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, konferencji „Przyszłość polskiej wsi w zjednoczonej Europie”. Tamże przedstawiono raport Polska Wieś 2018, przygotowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

Wśród trójki panelistów znalazł się dr hab Wojciech Knieć. Jako, że wydarzenie to co dwa lata gromadzi najważniejszych badaczy wsi (socjologów, ekonomistów, geografów, przyrodników, agronomów) oraz praktyków rozwoju wsi i rolnictwa (polityków, działaczy związkowych, liderów lokalnych, samorządowców) zaproszenie do tak wąskiego panelu
przedstawiciela środowiska toruńskich socjologów wsi należy uznać za spore wyróżnienie dla Instytutu.

 

fot. T. Marcysiak