Prof. Krzysztof Piątek z prestiżowym wyróżnieniem

W dniu 16 listopada 2018 roku prof. dr hab. Krzysztof Piątek, kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Socjologii UMK podczas seminarium naukowego połączonego z uroczystą galą, która odbyła się w Warszawie, odebrał medal im. Edwarda Abramowskiego – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Medal przyznawany jest osobom i instytucjom, które znacznie przyczyniły się do rozwoju polityki społecznej w Polsce w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.