Prof. Karwacki na konferencji PCK

W dniu 16 października prof. Arkadiusz Karwacki, kierownik Zakładu Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii UMK wziął udział w konferencji promującej nową ogólnopolską kampanię Polskiego Czerwonego Krzyża zorientowaną na wsparcie dzieci doświadczających głodu, niedożywienia i wykluczenia społecznego. Prof. Karwacki podczas konferencji przedstawił tło, w które wpisuje się kampania PCK, poprzez zarysowanie zmian w zakresie definiowania ubóstwa a także charakterystykę biedy w Polsce z uwypukleniem problemu juwenalizacji biedy (czyli biedy doświadczanej przez dzieci). Dziś bieda to nie tyle deprywacja materialna ale doświadczenie wykluczeniowe w relacji do innych osób, jakie staje się udziałem mieszkańców części środowisk polskich wsi i miast. Polski Czerwony Krzyż od 100 lat organizuje pomoc dla tych, którzy na co dzień doświadczają problemów społecznych. Aktualnie organizowana będzie koalicja przedstawicieli różnych środowisk, która przygotowywać będzie rozwiązania pozwalające zmniejszać zakres niedożywienia wśród dzieci a jednocześnie niwelować procesy wykluczenia dzieci ze środowisk defaworyzowanych.