Organizacja opieki nad osobą starszą S1

CZYM JEST ORGANIZACJA OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ

Żyjemy coraz dłużej, osób starszych w naszym społeczeństwie przybywa, a my mamy coraz lepsze pomysły i możliwości by im pomagać. Organizator opieki nad osobą starszą:

 • wie jak skoordynować działania rodziny, sąsiadów, wolontariuszy, pracowników pomocy społecznej i służby zdrowia, a także jak wykorzystać „nowinki” technologiczne w opiece nad osobą starszą,
 • potrafi tworzyć i realizować projekty na rzecz osób starszych w sektorze publicznym, pozarządowym i prywatnym,
 • rozumie potrzeby osób starszych w obszarze zdrowotnym, społecznym, psychologicznym i duchowym,
 • potrafi uaktywniać osoby starsze, komunikować się z nimi, pielęgnować je, organizować im czas wolny, pomagać budować relacje.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ORGANIZACJĘ OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ W UMK

 • to kierunek innowacyjny i interdyscyplinarny, w którym połączyliśmy siły specjalistów w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalistów w zakresie nauk społecznych (socjologia, ekonomia) oraz nauk humanistycznych (filozofia i teologia),
 • studenci w ramach I roku studiów odbywają zajęcia w nowocześnie wyposażonych salach Collegium Medicum UMK i uzyskują kompetencje medyczne w zakresie pielęgnowania osób w starszym wieku,
 • w trakcie II i III roku studiów studenci uzyskują kompetencje m. in. w zakresie diagnozowania potrzeb osób starszych, rozumienia ich roli w rodzinie i społeczeństwie, znajomości sposobów ich aktywizowania, organizowania opieki w sektorze publicznym, jak i pozarządowym, pozyskiwania funduszy unijnych na opiekę oraz sposobów wsparcie rodziny w opiece domowej,
 • kierunek współprowadzony przez trzy wydziały UMK: Wydział Humanistyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu i Wydział Teologiczny.

CO PO STUDIACH

Absolwenci kierunku organizacja opieki nad osobą starszą mogą podjąć pracę:

 • w klubach seniora i innych placówkach kulturalno-oświatowych zajmujących się aktywizacją i edukacją seniorów,
 • w instytucjach publicznych, prywatnych i pozarządowych działających na rzecz seniorów,
 • w instytucjach zajmujących się organizacją czasu wolnego seniorów (np. w obszarze turystyki i rekreacji),
 • w instytucjach zajmujących się całodobową i dzienną opieką nad osobami starszymi, a także w opiece domowej,