Socjologia S1

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ?

Socjologia jest jedną z nauk społecznych, zajmujących się zjawiskami i procesami zachodzącymi w społeczeństwie, w społecznościach lokalnych czy wreszcie w małych grupach. Obiektem jej zainteresowania są zarówno trwałe struktury, jak i przemiany zachodzące w społeczeństwie. Ta definicja określa, jakie zainteresowania powinien mieć kandydat na socjologa.

Studia socjologiczne dają absolwentowi umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi wróżnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, ale także znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.

Ze względu na szczególne umiejętności nasi absolwenci są chętnie zatrudniani jako:

 •     pracownicy ośrodków badania opinii społecznej,
 •     specjaliści od kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwach,
 •     autorzy i wykonawcy programów finansowanych przez UE,
 •     dziennikarze,
 •     eksperci od rozwiązywania konfliktów grupowych,
 •     pracownicy administracji państwowej i samorządowej,
 •     pracownicy branży reklamowej,
 •     pracownicy domów pomocy społecznej, ośrodków dla ludzi bezdomnych i uzależnionych, ośrodków rehabilitacyjnych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ NA UMK?

Instytut Socjologii UMK spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju i zajmuje wysoką pozycję w popularnych rankingach oceniających jakość kształcenia na studiach wyższych.

Oferujemy swoim studentom:

 • indywidualny charakter kształcenia,
 • poza kanonem wiedzy socjologicznej – szeroką gamę kursów szczegółowych, umożliwiających samodzielne dookreślenie profilu studiów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu SOCRATES),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach wPolsce (w ramach programu MOST),
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych,
 • możliwość kontynuowania edukacji na studiach doktoranckich,
 • wybrane zajęcia w języku angielskim prowadzone przez cudzoziemców,
 • specjalistyczny kurs językowy,
 • łatwy dostęp do pracowni komputerowej i Internetu,
 • bogate zasoby biblioteczne,
 • wysoko wykwalifikowaną, otwartą na współpracę ze studentami kadrę.

Instytut Socjologii UMK stwarza warunki dla rozwijania zainteresowań studentów. Wspiera ich działania podejmowane między innymi w ramach Koła Naukowego Studentów Socjologii UMK, Koła Naukowego Socjologii Wsi i studenckiej organizacji badawczej Pryzmat.

Koło Naukowe Studentów Socjologii UMK aktywnie włącza się w naukowe i pozanaukowe życie Instytutu:

 • organizuje konferencje, debaty oraz inne imprezy naukowe,
 • pomaga studentom w realizowaniu własnych pomysłów i projektów skierowanych do wspólnoty uniwersyteckiej,
 • współorganizuje życie towarzyskie Instytutu Socjologii, m.in. przygotowuje doroczne Dni Socjologa połączone z plebiscytem na najlepszych wykładowców.
 • Zespół Realizacji Badań „Pryzmat”:
 • przygotowuje i realizuje badania socjologiczne,
 • stwarza możliwość wykorzystania w praktyce warsztatu socjologa,
 • przygotowuje do podjęcia przyszłych ról zawodowych.

Czy zajmują się studenci toruńskiej socjologii? Jakie sa perspektywy pracy naszych absolwentów?