Zakład Socjologii Edukacji i Młodzieży

Kierownik zakładu: Prof. dr hab. Krystyna Szafraniec

Adiunkci: dr Jarosław Domalewski, dr Krzysztof Wasielewski;

Doktoranci: mgr Paweł Szymborski, mgr Marcin Wernerowicz,

Zakład powołanow 2008 roku, jego badawczy profil bezpośrednio nawiązuje do tradycji socjologii toruńskiej, sięgającej początków lat 70. Utworzono wówczas Stację Badawczą PAN, która pod okiem Zbigniewa Kwiecińskiego stała się dynamicznym ośrodkiem naukowym, współpracującym z wieloma ośrodkami i osobowościami polskiej humanistyki. Ze Stacji wywodzą się „ojcowie -założyciele” obecnego Instytutu Socjologii: Prof. Prof. Włodzimierz Wincławski, Andrzej Kaleta, Ryszard Borowicz, jak również szefowa Zakładu, Prof. Krystyna Szafraniec.

Jako Zakład tworzymy nieliczne grono: kierownik, dwóch adiunktów i doktoranci – wszyscy mniej lub bardziej ambitnie podążający śladami „starych” mistrzów. Obsługujemy kursowe zajęcia z Makrosocjologii, Statystyki oraz SPSS-a. Prowadzimy również blok zajęć autorskich, merytorycznie związanych z profilem Zakładu: Socjologię młodzieży, Socjologię edukacji. Przygotowaliśmy projekty dwóch ścieżek specjalizacyjnych dla studentów ostatnich dwóch lat studiów: „Badania społeczne w praktyce” oraz „Specjalista HR”. Pozostajemy w ścisłej unii personalnej i naukowej z IRWiR PAN w Warszawie.

Od 2000 roku zrealizowaliśmy dwa duże projekty badawcze – granty KBN: jeden poświęcony kapitałowi ludzkiemu i zasobom społecznym wsi, drugi współczesnej młodzieży – jej ścieżkom edukacyjnym i procesowi wchodzenia w dorosłość. Tematyka tych badań pokazuje, że w swoich zainteresowaniach badawczych wychodzimy poza klasycznie rozumianą socjologię edukacji i (uczącej się) młodzieży. Ewoluujemy w kierunku badań szerzej rozumianego młodego pokolenia i relacji pokoleniowych oraz obserwacji dalekosiężnych skutków zmian w edukacji. Najnowszy projekt badawczy, który realizujemy finansowany jest przez NCN w ramach programu Harmonia. Celem projektu jest analiza sytuacji młodego pokolenia w krajach o komunistycznej przeszłości. W jego ramach współpracujemy z 8 partnerami z zagranicy: z Bułgarii, Łotwy, Węgier, Niemiec, Rumunii, Rosji, Chin i Wietnamu.

Przy Zakładzie organizowany jest cykl regularnych spotkań seminaryjnych, na których omawiamy wyniki swoich badań.