Pracownia Badań Medioznawczych

Kierownik pracowni: dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK

Pracownia Badań Medioznawczych powstała w 2017 roku. Jej celem jest prowadzenie badań dotyczących jakości dyskursu publicznego w mediach i jego wpływu na jakość demokracji w Polsce.

Fundamentem , który dał początek dla stworzenia pracowni, jest projekt o nazwie „Centrum Monitorowania Dyskursu Publicznego”. Powstał on w maju 2015 roku i funkcjonował jako przedsięwzięcie obywatelskie. CMDP działa bez przerwy do teraz przy zaangażowaniu wolontariuszy i pod opieką merytoryczną Pracowni. Celem zespołu jest systematyczne zbieranie informacji o obecności polityków i specjalistów w najważniejszych programach publicystycznych w radiu i telewizji o największym zasięgu. Projektowi przyświeca proste motto:

„Wierzymy, że naprawianie debaty publicznej w Polsce można zacząć od systematycznej analizy najprostszych wskaźników.”

Jednak nie zatrzymujemy się na tym etapie i szukamy dalszych kierunków rozwoju badań nad jakością dyskursu publicznego. Naszym celem jest badanie jakości pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności mediów.

Pracownia Badan Medioznawczych przez najbliższy czas będzie prowadzić projekt badawczy skupiający się na analizie emocji w głosie za pomocą komputerowego oprogramowania. Pozwoli to na analizę emocjonalnego nastawienia gospodarzy programów publicystycznych w masmediach do zapraszanych gości.