Dr Wojciech Goszczyński

goszczynski

Dr Wojciech Goszczyński

Adiunkt, Zakład Badań Kultury

Kontakt

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
pokój: 208
tel.: 56 611 36 22
e-mail: wojciech.goszczynski@umk.pl

Socjolog radykalnie niekonsekwentny i niekonsekwentnie radykalny. Nieśmiały miłośnik intelektualnej, przestrzennej i kulturowej peryferyjności. W tej chwili skupia się na badaniu społeczności lokalnych, dekonstrukcji sieci łączących producentów z konsumentami oraz zaangażowanych nurtów w socjologii. Dodatkowo trener, animator, gadająca głowa pracująca dla takich organizacji jak: Polska Akcja Humanitarna, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie

Plany badawcze i badania realizowane:

a) Zwrot jakościowy w relacjach konsumentów i producentów na rynku żywności, b) użyteczność koncepcji socjologii publicznej, c) animacja społeczności lokalnych, d) partnerstwo i partycypacja w rozwoju lokalnym, e) kultura obywatelska na peryferiach (geograficznych i mentalnych).

Ważniejsze publikacje

Książki:

 • Goszczyński, Wojciech. 2014, Smak zmiany: nowe formy relacji producentów i konsumentów na przykładzie rolnictwa europejskiego, Warszawa, SCHOLAR (publikacja w przygotowaniu do druku)
 • Goszczyński Wojciech, Kamiński Ryszard, Knieć Wojciech. 2013, Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach, Warszawa, FAOW
 • Knieć Wojciech, Goszczyński Wojciech, Cezary Obracht-Prądzyński, 2013. Kapitał społeczny wsi pomorskiej, Wieżyca, Kaszubski Uniwersytet Ludowy

Wybrane artykuły:

 • Goszczyński, Wojciech. 2007. Sustained Development and Land Management. “Eastern European Countryside” nr 13
 • Goszczyński, Wojciech. 2008. Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie Pilotażowego Programu LEADER+. W: Podedworna H., Ruszkowski P. (red), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce, SCHOLAR, Warszawa
 • Goszczyński, Wojciech. 2009. Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: Wasilewski K. (red.), Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz
 • Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech. 2010. Rolnictwo w sieci – alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności. „Wieś i Rolnictwo” nr 2
 • Goszczyński, Wojciech. 2010. Uwarunkowania procesu wzmacniania kapitału społecznego. W: Klimowicz M., Bokajło W. (red.), Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja. CeDeWu, Wrocław
 • Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech. 2010. Strengthening Alternative Agro-food Networks in the Eastern European Countryside. “Eastern European Countryside” nr 17
 • Knieć Wojciech, Goszczyński Wojciech. 2011. Alternatywne sieci produkcji I dystrybucji żywności – w poszukiwaniu modelu dla Polski. W: Podedworna H. (red.), Nowe inspiracje socjologii wsi. SCHOLAR, Warszawa
 • Goszczyński Wojciech. 2011. Mechanizmy kształtowania alternatywnych sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności w Polsce z perspektywy socjologii obszarów wiejskich. W: Podedworna H, Pilchowski A (red.), Obszary wiejskie w Polsce: różnorodność i procesy różnicowania. IFiS PAN, Warszawa
 • Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech. 2011. Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich: wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi. Polityka Społeczna (numer specjalny)

Nagrody, wyróżnienia, stypendia

 • I Nagroda dla najlepszej pracy naukowej – konkurs fundacji FDPA
 • Wyróżnienie dla pracy doktorskiej – przyznane przez Radę Wydziału Humanistycznego UMK
 • II Nagroda dla najlepszej pracy magisterskiej poświęconej zagadnieniom społeczno-ekonomicznym – konkurs im. Profesora Witolda Kulli
 • Stypendium Fundacji Heinricha Boella