Dr Łukasz M. Dominiak

dominiak

Dr Łukasz Dominiak

Adiunkt, Zakład Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii

Kontakt

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
pokój: 216
tel.: 56 611 36 46
e-mail: lukasz@umk.pl

Wykształcenie:

 • tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (2010)
 • tytuł magistra – etnologia (2004)
 • tytuł magistra – archeologia (2002)

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2010 adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Historii Socjologii
 • od 2005 asystent
 • Staże naukowe w Strasburgu (2007, Universite Marc Bloch) i w Paryżu (2010, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales).
 • Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS) i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (SNAP).
 • Członek zespołu redakcyjnego Roczników Historii Socjologii.

Zainteresowania naukowe:

 • historia socjologii,
 • historia francuskiej szkoły socjologicznej,
 • historia,
 • teoria i metodologia nauk humanistycznych,
 • metody jakościowe,
 • wywiad badawczy.

Najważniejsze publikacje:

Autor kilkunastu publikacji z zakresu historii socjologii, antropologii, metodologii historii i archeologii. W tym jedna publikacja w czasopiśmie notowanym na liście MNiSW

 • Między nauką i autobiografią. ‘Samobójstwo’ Émile’a Durkheima, Studia Socjologiczne, 2008, 3 (190), ss. 75-104.
 • O socjologii twórczości naukowej na marginesie biografii Norberta Eliasa, Kultura i Społeczeństwo 2015/1, ss. 27-35.
 • Partycypacja i dyskurs. Mentalność pierwotna w badaniach Luciena Levy-Bruhla, Kraków, Nomos 2015.