O instytucie

Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (IS UMK) spełnia najwyższe wymagania stawiane instytucjom edukacyjnym w naszym kraju. W rankingach IS UMK lokuje się tuż za instytutami takich uniwersytetów, jak UW czy UJ, na których socjologia ma dłuższe tradycje. Pod względem jakości edukacji nie ustępujemy jednak nikomu. Inwestujemy w studenta i jego rozwój, dbamy o naszą infrastrukturę zapewniając świetne warunki do studiowania. Staramy się harmonijnie łączyć wiedzę akademicką i praktyczną. Od studentów wymagamy sporo, ale sami dajemy jeszcze więcej.

Nasi absolwenci potrafią odnaleźć się na rynku pracy: są zatrudniani w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym. Znajdziemy wśród nich dziennikarzy wszelkiego typu mediów, pracowników znaczących ośrodków badania opinii i rynku w Polsce, rozmaitych fundacji i stowarzyszeń, a także urzędów czy jednostek administracji samorządowej

Nasze wysiłki dydaktyczne przynoszą wymierne efekty również w wymiarze naukowym: liczne grono studentów i absolwentów IS UMK zostało laureatami prestiżowych stypendiów (stypendia Ministra Edukacji Narodowej, Fundacji Fulbrighta, Marszałka Sejmiku Samorządowego, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej). Nasi studenci napisali – jeszcze na studiach – łącznie grubo ponad setkę artykułów do pism specjalistycznych, wydali też kilkanaście książek. Kilka z obronionych w IS UMK prac magisterskich zdobyło Nagrodę im. Floriana Znanieckiego – najwyższe polskie wyróżnienie dla młodego socjologa. Do tego dochodzą liczne konferencje zorganizowane przez studentów oraz wygłoszone przez nich referaty (w kraju i za granicą). Część z naszych studentów decyduje się na kontynuowanie studiów na poziomie doktoranckim.

Wielu studentów IS UMK studiowało za granicą w ramach programu ERASMUS (np. w Niemczech, Francji, Włoszech i Finlandii) lub w innych ośrodkach w Polsce w ramach programu wymiany MOST. Prowadzimy regularnie w IS UMK projekty badawcze, w tym międzynarodowe, w których studenci biorą czynny udział, ucząc się zawodu w praktyce. Zainteresowani mogą spróbować swoich sił w ramach założonego i prowadzonego przez studentów Zespołu Realizacji Badań „Pryzmat”.

Nasze osiągnięcia dydaktyczne są w dużej mierze konsekwencją doświadczenia, które zdobywamy jako badacze oraz praktycy. Nikt bowiem lepiej nie objaśni mechanizmów społecznych oraz narzędzi ich analizy od osób, które prowadzą aktywne badania rozmaitych ludzkich zachowań.

Przewodnik po Instytucie
Dzieje Toruńskiej Socjologii