Nowy numer „Eastern European Countryside”

Z przyjemnością informujemy, że w końcu grudnia 2019 r. ukazał się kolejny numer (25/2019) czasopisma naukowego „Eastern European Countryside”, wydawanego w Katedrze Ekologii Społecznej Instytutu Socjologii .

Czasopismo ukazujące się od 1993 roku jest obecnie jednym z dwóch wiodących na świecie wyspecjalizowanych periodyków prezentujących rezultaty badań i analiz społecznych nad wsią i rolnictwem Europy Centralnej i Wschodniej.

Od połowy stycznia dostępna jest wersja elektroniczna wszystkich artykułów zamieszczonych w aktualnym numerze pod linkiem: https://content.sciendo.com/view/journals/eec/eec-overview.xml?tab_body=container-toc