Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?

Arkadiusz Karwacki, Marek Rymsza, Barbara Gąciarz, Tomasz Kaźmierczak, Bohdan Skrzypczak. 2017. Niezatrudnieniowe wymiary aktywizacji. W stronę modelu empowerment?, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 220.

Książka jest głosem w dyskusji nad reformami aktywizacyjnymi we współczesnej polityce społecznej z wyeksponowaniem niezatrudnieniowych wymiarów aktywizacji jako kierunku rewizji dotychczas promowanych koncepcji.