Nagroda dla dr Katarzyny Suwady

Dr Katarzyna Suwada została laureatką Nagrody im. Stanisława Ossowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Badaczka została wyróżniona za swoją książkę Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared porównującą ojcostwo w Polsce i w Szwecji.

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego ustanowiona została w roku 1973. Przyznawana jest corocznie autorom młodszego pokolenia za wyróżniające się prace socjologiczne lub z pogranicza socjologii i dyscyplin pokrewnych. Pięcioosobowe jury jest każdorazowo wybierane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. W tym roku zasiedli w nim: dr hab. Anna Kacperczyk, dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW, dr hab. Julita Makaro, dr Marta Olcoń-Kubicka i dr hab. Rafał Wiśniewski.