Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared

Autor: Katarzyna Suwada

Celem książki jest analiza ojcostwa i zmieniających się ról rodzicielskich w Szwecji i Polsce. Zastosowane w niej metoda porównawcza pozwala na pokazanie, w jaki sposób mężczyźni rozumieją rolę ojca i w jaki sposób ją realizują w różnych kontekstach instytucjonalnych. Ojcostwo jest tutaj przedstawione jako zjawisko społeczne, które wynika z kulturowych wzorów rodzicielstwa, ról płciowych, modeli męskości, a także przyjętego modelu polityki rodzinnej. Bycie ojcem dzisiaj nie jest jedynie związane z byciem głównym żywicielem rodziny. Wręcz przeciwnie – od ojców wymaga się dzisiaj tego, aby przejmowali obowiązki tradycyjnie uznawane za kobiece. To oznacza, że mężczyźni często muszą sobie radzić z różnymi oczekiwaniami wynikającymi z różnych modeli męskości. Celem książki jest więc analiza tych modeli oraz konsekwencji ich zmian dla porządku płciowego, a także podkreślenie roli polityki rodzinnej w walce z nierównościami płciowymi.

Więcej informacji i dostęp:
http://www.palgrave.com/gp/book/9783319477817#aboutBook
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-47782-4