Książka dr. hab. Piotra Stankiewicza

Książkę Gra w atom można nabyć na stronie Wydawnictwa Naukowego UMK:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/4672/gra-w-atom-spoleczne-zarzadzanie-technologia-w-rozwoju-energetyki-jadrowej-w-polsce