Dr Joanna Szalacha-Jarmużek

Dr Joanna Szalacha

Adiunkt, Zakład Interesów Grupowych

Kontakt

ul. Fosa Staromiejska 1a, Toruń
pokój: 118
tel.: 56 611 36 35
e-mail: joanna.szalacha@umk.pl

Dr Joanna Szalacha-Jarmużek – adiunkt w Zakładzie Interesów Grupowych jest absolwentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UMK w Toruniu (studia magisterskie z socjologii ukończone w 2003 r.) , stosunków międzynarodowych na UMK (studia magisterskie – 2004 r.) oraz studiów doktoranckich w Instytucie Socjologii UMK Toruń zakończonych rozprawą pt. Podmiotowe aspekty globalizacji: Poza-państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna (2008 r.). Stypendystka The Bednarowski Trust Fellowship na University of Aberdeen (2010). W latach 2008-2018 adiunkt w WSB w Toruniu.

Prezes zarządu Fundacji Kazimierza Wielkiego pomysłodawcy kampanii „Polski Ślad” promującej patriotyzm ekonomiczny oraz organizatora seminarium naukowego „Społeczna Gra Zespołowa”.  Od 2002 stały współpracownik  czasopisma „Nowy Obywatel” (wcześniej „Obywatel”), członek Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom.  Inicjatorka Kongresu Patriotyzmu Ekonomicznego, Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w zakresie patriotyzmu ekonomicznego. W ramach prac Klubu Jagiellońskiego członek zespołu opracowującego algorytm aplikacji POLA, pozwalającej uzyskać informacje o stopniu zakorzenia w polskiej gospodarce produktów oferowanych w sklepach w Polsce https://www.pola-app.pl/#team.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE OBEJMUJĄ:

 • socjologię ekonomiczną w ujęciu neoinstytucjonalnym – szczególnie zjawisko krzyżowania się organów korporacyjnych i fenomen patriotyzmu ekonomicznego
 • metodologię badań społecznych – zwłaszcza jakościowe metody badawcze
 • socjologię grup interesów – zakulisowe aspekty gospodarki (zmowy, korupcja, kartele, nieformalne sieci w biznesie)
 • zagadnienie władzy i podmiotowości w procesach globalizacyjnych, socjologiczne aspekty ekonomicznej globalizacji z naciskiem na sferę działania usługowych korporacji oraz międzynarodowych rynków finansowych;

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

monografie naukowe:

 • Między zaufaniem a elitarnością. Krzyżujące się zarządy i rady nadzorcze w Polsce – socjologiczna analiza zjawiska. 2014. Wyd. WSB Toruń
 • Instrumentarium globalnego panowania. Poza-państwowi aktorzy i globalna władza strukturalna. 2013, Zysk i s-ka Poznań

artykuły naukowe:

 • „Missing causality and absent institutionalization. A case of Poland and methodological challenges for future studies of interlocking directorates”. 2018. Z K. Pietrowicz. Economics and Sociology 11(4):157-172
 • „Byłbym idiotą, gdybym był lojalny jednej firmie” – neoinstytucjonalna perspektywa w badaniu krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych w Polsce. Studia Polityczne. Tom 45, nr 2. ISP PAN. s. 75-100
 • „Indywidualne korzyści, organizacyjne straty? Lojalność a zjawisko krzyżowania się zarządów i rad nadzorczych w perspektywie praktyków biznesu”. 2015. Prakseologia nr 157. IFiS PAN. S. 95-120
 • „Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów – wyniki badania pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim”. 2013. Roczniki Naukowe WSB w Toruniu. Nr 12. s. 449-474
 • „Interlocking directorates jako instytucja nieformalna zwiększająca efektywność działań korporacyjnych”. 2012. Prakseologia nr 152. s.51-68
 • „Interlocking Directorates and Possible Conflict of Interests”, Polish Sociological Review, 2/174. 2011.s. 205-216

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2010 – 2014: grant na badania własne MNiSW nr N N116 343238 (kierownik) „Interlocking directorates” w Polsce – socjologiczna próba zdiagnozowania fenomenu;
 • 2010 – 2011: grant badawczy WSB EFS-POKL (kierownik) „Patriotyzm konsumencki w oczach konsumentów i producentów”