Grant w konkursie MINIATURA dla dr Beaty Bielskiej

Dr Beata Bielska otrzymała grant na badanie wstępne w projekcie „Ściąganie i plagiatowanie. Studencka kultura kopiowania w warunkach umasowienia, komercjalizacji, umiędzynarodowienia i dywersyfikacji szkolnictwa wyższego w Polsce”. Projekt ma charakter metodologiczny –  służy testowaniu technik badawczych i ocenie, która z nich pozwoli na późniejsze zrealizowanie ogólnopolskiego reprezentatywnego badania ilościowego.

Zostanie sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2. Będzie realizowany we współpracy z Martyną Hoffman – doktorantką Zakładu Badań Kultury Instytutu Socjologii UMK.

Projekt jest kontynuacją zainteresowań badawczych naukowczyń przedstawionych w książce Beaty Bielskiej z 2015 roku pt. „Magisterkę kupię. Przedstawianie cudzych prac dyplomowych jako element studenckiej kultury nieuczciwości” (https://wydawnictwo.umk.pl/pl/products/3599/magisterke-kupie-sprzedawanie-i-kupowanie-prac-dyplomowych-jako-element-studenckiej-kultury-nieuczciwosci) oraz raporcie ze wspólnego badania zrealizowanego w Zespole Realizacji Badań Instytutu Socjologii UMK „Pryzmat” z 2014 roku „Jak wykiwać system – studencka zaradność czy oszustwo? Raport z badania na temat ściągania i plagiatowania” (http://www.pryzmat.umk.pl/images/dokumenty/ZRB_Pryzmat_sciaganie_i_plagiatowanie_bielska_hoffman_2013.pdf).