Grant dla Wojciecha Goszczyńskiego i Michała Wróblewskiego

Dr Wojciech Goszczyński oraz dr Michał Wróblewski pozyskali międzynarodowy grant badawczy „Building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water” w konkursie SUGI (Sustainable Urbanisation Global Initiative) finansowanym przez: Belmont Forum,  Joint Programe Initiative Urban Europe orac NCN ze środków programu badawczego UE Horyzont 2020. Wojciech Goszczyński obejmie funkcje kierownika, a Michał Wróblewski koordynatora polskiej części konsorcjum naukowego. Nasi badacze w projekcie zajmą się tematyką zrównoważonego rozwoju miast, nauką obywatelską, komunikacją między naukowcami a obywatelami, publicznym zaopatrzeniem w żywność wysokiej jakości. W skład konsorcjum wchodzą jednostki badawcze i organizacje pozarządowe z 6 państw (Niemcy, Polska, USA, Szwecja, Rumunia, Wielka Brytania).