Firmy rodzinne w Polsce i Hiszpanii

Publikacja powstała w ramach projekt finansowanego ze środków Santander Universidades „Kapitał społeczny i kapitał ludzki w firmach rodzinnych a jakościowe zasoby regionalnych rynków pracy. Seminarium polskich i hiszpańskich ekspertów oraz przedstawicieli firm rodzinnych” , który bazował na interdyscyplinarnej współpracy nauki z przedsiębiorcami i otoczeniem biznesu.

Autorzy:
mgr Joanna Lajstet – realizacja badań jakościowych, analiza desk research (Polska)
dr hab. Arkadiusz Karwacki prof. UMK – kierownik projektu
dr hab. Aldona Glińska-Neweś prof. UMK – koordynator współpracy międzynarodowej
dr Iwona Escher – ekspert, organizacja współpracy międzynarodowej
Michał Jagielski – analiza desk research (Hiszpania)
Dorota Losek – analiza desk research (Hiszpania)
Mikołaj Ślęzak – analiza desk research (Hiszpania)
dr Marta Karwacka – ekspert
mgr Tomasz Kamiński – analiza desk research
mgr Beata Królicka – opracowanie raportu