Efekt Bilbao czy kult Cargo?

Efekt Bilbao czy kult Cargo? Nowe instytucje kultury jako aktywatory życia społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego to projekt w ramach Obserwatorium Kultury 2016 realizowany przez zespół socjologów z IS UMK pod kierunkiem dr hab. Krzysztofa Olechnickiego, prof. UMK. Jest on próbą określenia wpływu wywieranego przez nowe i modernizowane instytucje kultury na kapitał społeczny, kapitał ludzki, a także na środowisko ekonomiczne polskich ośrodków, gdzie tego rodzaju inwestycje zrealizowano. W ramach projektu zrealizowano cztery studia terenowe; badaniem objęto Filharmonię Szczecińską, WCK Filharmonię Kaszubską, EC1 w Łodzi, oraz Operę i Filharmonię Podlaską.

Więcej informacji o projekcie: http://bilbao.bibel.pl/