Dr Katarzyna Suwada w redakcji: Journal of Family Studies

Katarzyna Suwada została członkiem redakcji czasopisma „Journal of Family Studies”. Jest to międzynarodowe recenzowane czasopismo, które publikuje artykuły dotyczące problematyki rodziny i relacji rodzinnych w perspektywie interdyscyplinarnej. Czasopismo jest wydane od 1980 roku i jest jednym z ważniejszych czasopism dla naukowców i badaczy zajmujących się rodziną. Obecnie znajduje się na ministerialnej liście A i posiada impact factor 1,444.