Dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK członkiem Zespołu Wojewódzkiego

Dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK został zaproszony do zespołu powołanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, który zajmie się opracowaniem analizy szans i zagrożeń stojących przed rozwojem wsi kujawsko-pomorskiej.