Dr Elwira Piszczek i prof. Wojciech Knieć na Europejskim Kongresie Socjologii Wsi

Dr Elwira Piszczek i dr hab Wojciech Knieć, prof. UMK w dniach 25-28 czerwca br. uczestniczyli w Europejskim Kongresie Socjologii Wsi w Trondheim. Znaleźli się tam w elitarnym gronie ok. 350 badaczy obszarów wiejskich z całego świata. Kongres odbywał się pod hasłem „Przyszłość wsi w komplikującym się świecie”. Nasi badacze przedstawili referaty na temat przyczyn utrzymywania się bezrobocia na terenach wiejskich, które w tym samym czasie podlegają dynamicznemu rozwojowi ekonomicznemu (prof.

Knieć) oraz znaczenia obszarów wiejskich w radzeniu sobie przez społeczeństwa z chorobami cywilizacyjnymi oraz metodologicznymi problemami w gromadzeniu danych pokazujących to znaczenie (dr Piszczek).

 

Dr Piszczek i prof. Knieć nawiązali również kontakty z badaczami wsi Europy Centralnej i Wschodniej w celu realizacji wspólnych projektów badawczych oraz pozyskiwania interesujących artykułów do rocznika „Eastern European Countryside”, wydawanego w naszym Instytucie.