Dominik Antonowicz laureatem nagrody „Gwiazdy Internacjonalizacji”

Dr hab. Dominik Antonowicz został laureatem pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Został doceniony za wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni.

Wyróżniono go w kategorii Research Star/ Gwiazda Badań nad Umiędzynarodowieniem 2018.

Więcej: gwiazdyinternacjonalizacji.pl