Start na studiach / FAQ

billionphotos-1063727

Co musisz zrobić na samym początku studiów?

Rok akademicki rozpoczyna się zazwyczaj 1 października. Oficjalne otwarcie roku akademickiego (inauguracja) przez Jego Magnificencję Rektora UMK dobywa się w Auli UMK zlokalizowanej w głównym kampusie UMK na Bielanach. Podczas inauguracji odbywa się uroczyste slubowanie nowych studentów UMK.

Osobną uroczystością jest immatrykulacja, czyli akt przyjęcia w poczet studentów UMK. Spotkanie to ma miejsce kilka dni po inauguracji i odbywa się w węższym gronie studentów naszego Wydziału. O terminie swojej immatrykulacji zostaniesz poinformowany w dziekanacie Wydziału Humanistycznego.

W pierwszych dniach października należy udać się dziekanatu, aby u osób odpowiedzialnych za kierunki Socjologia i Medioznawstwo dopełnić formalności tj. podpisać umowę oraz ślubowanie. Pominięcie tej wizyty skończy się skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Twoja elektroniczna legitymacja studencka to ważny dokument. Poświadcza status studenta, uprawnia do korzystania z rozmaitych zniżek (nie tylko transportowych), służy jako karta biblioteczna. Bez niej ani rusz.

Instytut Socjologii w pierwszych dniach października organizuje spotkania informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich. To spotkanie jest bardzo ważne. Podczas niego dowiesz się kto jest kim na Wydziale i w Instytucie, jakie są zasady zapisów na zajęcia, jakich formalności należy jeszcze dopełnić i spotkasz pozostałych studentów pierwszego roku.

Czym jest USOS?

Każdy student powinien dobrze zapoznać się z funkcjonowaniem systemu USOSweb: https://usosweb.umk.pl. Studenckie legendy o nim krążące są przesadzone. Mitem jest, że jest on trudny w obsłudze: jeśli potrafisz obsługiwać pocztę elektroniczną i Facebooka nie masz czego się obawiać.

USOSweb to część Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego nie tylko UMK, ale także większość polskich uczelni. Z USOSa korzysta administracja, dziekanaty, pracownicy i studenci. W USOSie znajdziesz takie informacje jak: przedmioty w rejestracji,  sylabusy, swój plan, oceny, podania i informacje o pracownikach.

W praktyce jeżeli nie ma cię w USOSie, to – z perspektywy uczelni – nie istniejesz. Dlatego pamiętaj o obowiązku założenia konta pod adresem:  https://www.uci.umk.pl/index.php/Studenci_i_doktoranci_-_zak%C5%82adanie_konta. Za pomocą jednego konta logujesz się do wszystkich elektronicznych usług uniwersyteckich, czyli do USOSapoczty służbowejplatformy e-learningowej.

Czemu służy U-mail i jak go sprawdzać?

Każdy wykładowca w systemie USOSie widzi listę studentów zapisanych na jego zajęcia. Za pomocą U-maila może wysłać wiadomość do grupy studentów lub wybranych osób. Wiadomości z U-maila sprawdzasz logując się na swoją pocztę studencką: https://poczta.stud.umk.pl. U-mail powinieneś sprawdzać regularnie. W ten sposób wykładowcy przesyłają wiadomości merytoryczne (np. co i na kiedy przeczytać, z czego dokładnie będzie test), ale i organizacyjne (np. „odwołuję zajęcia z powodu wyjazdu/choroby”).

Nie wszyscy pałają miłością do pocztu uniwersyteckiej, warto więc rozważyć opcję przekierowanie poczty na adres prywatny: https://www.uci.umk.pl/index.php/Przekierowanie_poczty_na_inne_konto

Jak zarejestrować się na zajęcia?

planie studiów znajduje się lista przedmiotów obowiązkowych (obligatoryjnych) i uzupełniających (fakultatywnych). Przedmioty obligatoryjne przypisane są do konkretnego roku studiów. Przedmioty fakultatywne połączone zostały w moduły (grupy powiązanych ze sobą przedmiotów). Studenci zapisując się na przedmioty fakultatywne muszą zapisać się na wszystkie kursy z danego modułu. Moduły mogą być dowolnie wybierane w trakcie studiów, ale należy pamiętać, że w ciągu jednego roku trzeba zrealizować cały wybrany moduł, tzn że nie rozbijamy go na lata.

Przygotowując się do rejestracji ustal na jakie przedmioty obowiązkowe musisz się zapisać i kiedy one się odbywają: od nich zaczniesz. Zajęcia fakultatywne nie mogą kolidować czasowo z zajęciami obligatoryjnymi, więc najpierw zapisz się na te drugie, a resztę dopasuj. Terminy zajęć (ćwiczeń, wykładów, konwersatoriów itd…) przedmiotów obowiązkowych będą punktem odniesienia w Twoim tygodniowym planie.

W sumie musisz zapisać się na tyle przedmiotów fakultatywnych, by w sumie uzyskać z przedmiotów fakultatywnych i obligatoryjnych minimum 60 punktów ECTS w ciągu roku akademickiego.

Rejestracji na zajęcia dokonuje się w systemie USOSweb. Po zalogowaniu się na stronie https://usosweb.umk.pl należy wybrać z menu podstronę DLA STUDENTÓW a następnie REJESTRACJA. Kolejnym krokiem jest wybór REJESTRUJ NA PRZEDMIOTY.  Na liście przedmiotów zaznaczasz te, na które chcesz się zapisać. Koszyk z zieloną strzałką zapisuje Cię na przedmiot a koszyk z czerwoną wypisuje.

Rejestracje odbywają się w określonych terminach. Wyświetlają się one w USOSie, ale są także publikowane na stronie Instytutu.

Co dodatkowo muszą zrobić studenci II stopnia?

Studenci I roku studiów magisterskich dodatkowo wybierają tzw. ścieżkę specjalizacyjną, dzięki czemu nie muszą zapisywać się na większą liczbę przedmiotów fakultatywnych ponieważ każdy przedmiot ze ścieżki ma przydzielone punkty ECTS. Zapisy na ścieżki specjalizacyjne odbywają się na spotkaniach organizacyjnych.

Na I roku studiów magisterskich należy zdecydować o wyborze seminarium magisterskiego i osoby promotora. Tego wyboru dokonuje się po spotkaniu z potencjalnymi promotorami, którzy prezentują program swoich seminariów i wymagania

UWAGA: zapisy na ścieżki i seminaria nie są realizowane przez USOS.

Lista kontrolna: Rzeczy, które muszę zrobić, by zaliczyć rok?
 1. zarejestrować się w USOSweb i dopełnić formalności w dziekanacie, odebrać legitymację
 2. zapisać się na zajęcia obowiązkowe,
 3. zapisać się na zajęcia fakultatywne tak, by uzyskać minimum 60 pkt. ECTS,
 4. uczęszczać na zajęcia i przygotowywać się do nich, nie przekroczyć dopuszczalnych limitów nieobecności ustalanych przez prowadzących,
 5. spełnić inne wymagania stawiane przez poszczególnych prowadzących, w tym zaliczyć we wskazanych terminach ewentualne egzaminy, sprawdziany (kolokwia)
 6. nie naruszyć regulaminu studiów UMK

Realizacja warunków 4 i 5 jest łatwiejsza, gdy od czasu do czasu odwiedza się bibliotekę, korzysta się z bibliotecznych zasobów elektronicznych, zerka do czytelni online, a także konsultuje się z prowadzącymi podczas ich dyżurów (po to one są). Polecamy też uważną lekturę PARNASu i uważanie na zajęciach z Technologii Pracy Umysłowej. W razie problemów organizacyjnych (np. chcesz zmienić swój plan, pojawiły się komplikacje życiowe, które utrudniają Ci uczęszczanie na zajęcia) odwiedź na dyżurze wicedyrektor dr Annę Wójtewicz.

Jak skontaktować się z wykładowcą?

Wszyscy wykładowcy odbywają konsultacje – tzw. dyżury. Są to najczęściej 1 lub 2 terminy w tygodniu przeznaczone na rozmowy ze studentami. Jeśli chcesz o coś dopytać, o czymś podyskutować, przedstawić swój punkt widzenia nie czekaj na koniec semestru z wizytą u wykładowcy: wtedy najczęściej pod drzwiami pracowników są kolejki.

Każdy pracownik posiada służbowy adres e-mail (widoczny na jego stronie pracowniczej i w USOSie). Jeśli nie możesz odwiedzić wykładowcy na dyżurze, skontaktuj się z nim za pomocą poczty. Dla większości pracowników UMK adres e-mail tworzony jest zgodnie z algorytmem: imie.nazwisko@umk.pl (np. Grzegorz.Brzeczyszczykiewicz@umk.pl). Pisząc e-mail pamiętaj o formułach grzecznościowych, podpisaniu się imieniem i nazwiskiem, oraz czytelnym wyłożeniu kwestii. Pamiętaj, że pracownik może wykładać na kilku różnych wydziałach, a nawet dostawać korespondencję z innych uczelni, więc warto również podać, z jakiego jest się kierunku i jakich zajęć dotyczy problem.

Kto może Ci pomóc w rozwiązywaniu problemów podczas studiów?

W kwestiach merytorycznych związanych z zajęciami kieruj się wpierw do prowadzącego: temu służą dyżury.

W kwestiach związanych z planem, przedmiotami, zaliczeniami pomoże Ci wicedyrektor dr Anna Wójtewicz.

W sprawach rozliczania osiągnięć, wydawania legitymacji, zaświadczeń, decyzji dziekańskich, awansowania Cię na kolejny rok studiów, a także w sprawach socjalnych i stypendialnych – zgłoś się do dziekanatu.

W przypadku rozwiązywania sporów pomiędzy studentami, doktorantami i pracownikami możesz zgłosić się do Dyrektora Instytutu – prof. Tomasza Szlendaka oraz Rzecznika Akademickiego.

 

Kilka zasad akademickiego savoir vivre...

Na UMK obowiązują standardowe zasady dobrego wychowania, ale warto podkreślić kilka kwestii.

 • Nie jesteśmy „psorami” ani „psorkami”. Uniwersytet to nie liceum, poza tym nie każdy prowadzący jest profesorem czy nawet doktorem. Do prowadzących możecie zwracać się ich tytułami i/lub stopniami naukowymi („Pani Profesor” lub „Panie Doktorze”), jeżeli jednak ich nie znacie, to zwykłe Proszę Pana/Pani w zupełności wystarczy. Oczywiście sami możecie również spodziewać się godnego traktowania z naszej strony.
 • Podstawową wartością dla naukowców są ich odkrycia i wynalazki. Nie powinno zatem nikogo dziwić, że dbamy tu o kwestię poszanowania praw autorskich. Dlatego wszelkie odmiany plagiatów (w tym autoplagiaty), podnajmowanie innych do pisania prac zaliczeniowych (ghostwriting), czy zwykły brak samodzielnej pracy w zaliczaniu przedmiotów (w tym ściąganie), bierzemy sobie bardzo do serca. Różnica między pracą samodzielną a plagiatem, cytatem a „przeklejką”, zostanie szczegółowo omówiona podczas kursu Technologie Pracy Umysłowej.
 • W korespondencji elektronicznej z pracownikami warto posługiwać się standardowymi formułami, podpisywać się imieniem i nazwiskiem, a w przypadku korespondencji z dziekanatem warto również podawać numer albumu (numer indeksu).
 • Uniwersytet to nie wyższa szkoła zawodowa: jego misją jest nie tylko „produkowanie” fachowców, ale także kształcenie świadomych obywateli i dojrzałych, wszechstronnych intelektualnie osób. Dlatego prowadzący będą zwracać uwagę nie tylko na kwestie ściśle powiązanie z tematyką zajęć, ale także waszą szeroko pojmowaną kulturę.
 • Częścią kultury naukowej jest rzeczowa krytyka. Warto w związku z tym pamiętać, że krytyka czyichś poglądów przez prowadzącego nie jest jednoznaczna z krytyką tej osoby jako człowieka.
 • Zasady savoire vivre dotyczą także drugiej strony. Pamiętać również warto, że na każdy student ma swoje obowiązki, ale także przywileje. Jeszcze raz polecamy lekturę Regulaminu.
 • Uprzejmość nic nie kosztuje.