Dyżury / konsultacje

Dyżury pracowników w roku 2017/2018
(sem. letni)

dr hab. Łukasz Afeltowicz
p. 118 lub 212, tel. 611-36-39, e-mail: lukasz.afeltowicz@umk.pl
dyżur: wtorek 8:00-9:30
dodatkowo istnieje możliwość umówienia się na konsultacje we wtorki między 11:30 a 16:30 (w szczególności zachęcam do tego moich seminarzystów – Ł.A.)

dr hab. Dominik Antonowicz
p. 218, tel. 611-36-40, e-mail: dominik.antonowicz@umk.pl
dyżur: wtorek 8:15-9:45

dr Beata Bielska
p. 208, tel. 611 36 22, e-mail: bielska.beata@umk.pl
dyżur: wtorek 13:00-14:30

dr Stanisław Burdziej
p. 211, tel. 611-36-44, e-mail: stanislaw.burdziej@umk.pl
dyżur: środa 10:00-11:30

dr Jarosław Domalewski
p. 116, tel. 611-36-15, e-mail: domal@umk.pl
dyżur: środa 10:00-11:30

dr Łukasz Dominiak
p. 216, 611-36-46, e-mail: lukasz@umk.pl
dyżur: wtorek 11:30-13:00

dr Agnieszka Furmańska-Maruszak
p. 222, tel. 611-36-78, e-mail: afmaruszak@umk.pl
dyżury dr A. Furmańskiej-Maruszak w maju i czerwcu: wtorki 11.30-13.00 (z wyjątkiem 22 i 29 czerwca) dodatkowo dyżur w poniedziałek 28 czerwca w g. 10.00-11.30

dr Wojciech Goszczyński
p. 208, tel. 611-36-22, e-mail: wojciech.goszczynski@umk.pl
dyżur: wtorek 13:30-15:00

dr Maciej Gurtowski
p. 211, 611-36-44, e-mail: urto@umk.pl
dyżur: środa 12:15-13:45

prof. dr hab. Andrzej Kaleta
p. 203, tel. 611-36-50, e-mail: kaleta@umk.pl
dyżur: środa 10:30-12:00

dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK
p. 210, tel. 611-36-45, e-mail: arekarwacki@wp.pl
dyżur: wtorek 11:30-13:00

dr hab. Wojciech Knieć, prof. UMK
p. 202, tel. 611-36-49, e-mail: kniec@umk.pl
dyżur: czwartek 15:15-16:45

dr Monika Kwiecińska-Zdrenka
p. 203, tel. 611-36-50, e-mail: monika.kwiecinska@umk.pl
dyżur: poniedziałek 16:30-18:00

dr hab. Krzysztof Olechnicki, prof. UMK
p. 209, tel. 611-36-22, e-mail: ko@umk.pl
dyżur: wtorek 11:15-12:45

dr hab. Krzysztof Piątek, prof. UMK
p. 217, tel. 611-36-41, e-mail: crispiat@umk.pl
dyżur: środa 16:30-18:00

dr Krzysztof Pietrowicz
p. 101, tel. 611-36-39, e-mail: krzysztof.pietrowicz@umk.pl
dyżur: poniedziałek 11:30-13:00 i piątek 9:30-11:00

dr Elwira Piszczek
p. 204, tel. 611-36-51, e-mail: elwirapi@umk.pl
dyżur: wtorek 9:30-11:30

dr Anna Pluskota
p. 204, tel. 611-36-51, e-mail: plus@umk.pl
dyżur: wtorek 11:30-12:15

dr Anna Pokorska
p. 218, p. 218, tel. 611-36-40, e-mail:
dyżur: środa 11:30-13:00

dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK
p. 219 lub 110, tel. 611-36-29, e-mail: kedar@umk.pl
dyżury w przerwie międzysemestralnej:
8.02, 10:00-12:00
12.02, 10:00-12:00
16.02, 11:00-13:00

dr Piotr Stankiewicz
p. 211, 611-36-44, e-mail: piotrek@umk.pl
dyżur: nd.

dr Katarzyna Suwada
p. 222, tel. 611-36-78, e-mail: katarzyna.suwada@umk.pl
dyżury: czwartek 10:00-11:30

prof. dr hab. Krystyna Szafraniec
p. 114, tel. 611-36-16, e-mail: krystyna.szafraniec@umk.pl
dyżur: czwartek, 13:00-14:30

prof. dr hab. Tomasz Szlendak
p. 214, tel. 611-36-35, e-mail: szlendak@umk.pl
dyżury: wtorek 11:00-13:00

dr Krzysztof Wasielewski
p. 116 lub 212, tel. 611-36-15, e-mail: kwasielewski@wp.pl
dyżur: poniedziałek 11:30-13:00

dr Anna Wójtewicz
p. 222, tel. 611-36-39, e-mail: anna.wojtewicz@umk.pl
dyżur: środa 11:30-13:00

dr hab. Grzegorz Zabłocki, prof. UMK
p. 206, tel. 611-36-52, e-mail: grzegorz@umk.pl
dyżur: środa 16:30-18:00

dr hab. Andrzej Zybertowicz, prof. UMK
p. 215, tel. 611-36-43, e-mail: ertowicz@umk.pl
dyżur: urlop