Buddyzm Diamentowej Drogi w Polsce. Narracje o początkach

Autor: Malwina Krajewska

Buddyzm Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu pojawił się w Polsce po raz pierwszy w 1976 r. Od tamtej pory do dziś zyskuje w naszym kraju coraz więcej zwolenników. […]  Poniższa praca jest próbą zebrania i przeanalizowania wspomnień mówiących o początkach Związku Buddyjskiego Linii Karma Kagyu w Polsce. Nie jest to jednak analiza historyczna, lecz rozpatrywanie dwóch wymiarów pamięci, narracji odwołujących się do przeszłych wydarzeń — pamięci indywidualnej i pamięci społecznej.

Wydawnictwo

Recenzje wydawnicze

dr hab. Dorota Rancew-Sikora, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:

Autorka w sposób kompetentny i jasny wyjaśnia zagadnienia dotyczące buddyzmu w taki sposób, że może zostać zrozumiana i zainteresować czytelnika, dla którego jest to temat nieznany. Z kolei wnosi dużo cennych, niepublikowanych wcześniej informacji tak, że będzie ciekawa także dla osoby obeznanej w tematyce buddyjskiej. […] historia nabiera żywego, osobistego charakteru i zamienia się w fascynującą opowieść o dziejach pewnej społecznej i duchowej inicjatywy. Można zaobserwować, w jaki sposób Diamentowa Droga zdobywa swoich zwolenników, angażuje ich emocjonalnie, zmienia ich życie i osobowość, tworzy pewne autentyczne, choć niezwykłe na naszym gruncie społeczno-kulturowym zbiorowe doświadczenie.

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. Uniwersytetu Łódzkiego:

Relatywnie krótki okres obecności buddyzmu Diamentowej Drogi w Polsce był czasem intensywnych transformacji, które udało się w książce dobrze ukazać. […] Tym samym praca posiada kilka wymiarów, które czynią ją atrakcyjną dla wielu potencjalnych czytelników. Z pewnością będą to praktykujący buddyści oraz ci, którzy z buddyzmem sympatyzują lub chcą go bliżej poznać, ale patrząc w szerszej perspektywie jest to atrakcyjne studium z zakresu socjologii religii (lub jeśli ktoś woli duchowości), ponadto jest to praca z obszaru studiów biograficznych i co najważniejsze interesująca propozycja badania indywidualnej i społecznej pamięci, jej roli w tworzeniu narracji, poczucia wspólnej historii i przynależności.

O Autorce

Malwina Krajewska — doktorantka w Zakładzie Badań Kultury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Interesuje się socjologią religii, kultury, pamięci i zmian społecznych. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół buddyzmu tybetańskiego eksplorując jego przejawy zarówno w Europie jak i w Azji. Jest laureatką nagrody głównej w konkursie na najlepszy socjologiczny foto-esej zorganizowanym przez „Przegląd Socjologii Jakościowej” oraz autorką artykułów opublikowanych m.in. w „Kulturze i Społeczeństwie” czy „Humaniorze”.